“Growing numbers of refugees from our region are risking their lives daily, facing hostilities, rejection and death. We are with them in deep compassion and prayer.”

(Extract from the Joint Statement of the Religious Leaders of Cyprus, Against All Forms of Attacks, Terrorism and Violence - 24.11.15)

 

“Together For Peace: Respect, Safety and Dignity for All” - theme for the 2017 International Day of Peace focuses on engaging and mobilizing people throughout the world to show support for refugees and migrants.

 

The Religious Leaders of Cyprus, in their joint statement of 2015, addressed the plight of growing numbers of refugees throughout the region, reiterating their deep compassion and prayer for those risking their lives daily, facing hostilities and death; “We are horrified to see the increased appalling violence against innocent civilians in our region and beyond, with victims including children, women and the elderly.”

 

The Office of RTCYPP joins the United Nations TOGETHER campaign -Respect, Safety and Dignity for All, echoing the words of the Religious leaders of Cyprus from their historic first statement of 2014 and encourages all faith communities in Cyprus to learn more and engage in the call of the Peace Day showing support for refugees and migrants in your own communities and elsewhere. “Working together, seeking to overcome differences and supporting each other are obligations for people of faith and tools to promote faith when there is doubt, love where there is hatred, and hope to overcome despair” (Extract Joint Statement on the Resumption of Peace Talks 26.4.14).

 

 

 

«Ο αυξανόμενος αριθμός προσφύγων από την περιοχή μας διακινδυνεύουν καθημερινά τη ζωή τους, αντιμετωπίζοντας εχθροπραξίες, απόρριψη και θάνατο. Είμαστε μαζί τους με βαθιά συμπόνια και προσευχή.»

(Απόσπασμα από την κοινή δήλωση των Θρησκευτικών Ηγετών της Κύπρου, εναντίων όλων των μορφών επιθέσεων, τρομοκρατίας και βίας - 24.11.15)

 

«Μαζί για την Ειρήνη: Σεβασμός, Ασφάλεια και Αξιοπρέπεια για Όλους» - θέμα για τη Διεθνή Ημέρα Ειρήνης 2017, που επικεντρώνεται στη εμπλοκή και κινητοποίηση των ανθρώπων σε όλο τον κόσμο, για την υποστήριξη των προσφύγων και των μεταναστών. Οι Θρησκευτικοί Ηγέτες της Κύπρου, στην κοινή δήλωσή τους του 2015, επικεντρώθηκαν στη δυσχερή κατάσταση του αυξανόμενου αριθμού προσφύγων σε ολόκληρη την περιοχή, επαναλαμβάνοντας τη βαθιά τους συμπόνια και προσευχή για όσους διακινδυνεύουν καθημερινά τη ζωή τους, αντιμετωπίζοντας εχθροπραξίες και θάνατο.

 

«Είμαστε τρομοκρατημένοι όταν αντικρίζουμε την αυξανόμενη αποτρόπαια βία εναντίον αθώων πολιτών στην περιοχή μας και πέρα από αυτήν, με παιδιά, γυναίκες και ηλικιωμένους να συμπεριλαμβάνονται ανάμεσα στα θύματα.» Το Γραφείο του RTCYPP εντάσσεται στην εκστρατεία των Ηνωμένων Εθνών TOGETHER - Σεβασμός, Ασφάλεια και Αξιοπρέπεια για όλους, και απηχώντας τα λόγια των Θρησκευτικών Ηγετών της Κύπρου από την πρώτη ιστορική δήλωσή τους το 2014, ενθαρρύνει όλες τις θρησκευτικές κοινότητες στην Κύπρο να μάθουν περισσότερα και να συμμετάσχουν στο κάλεσμα της Ημέρας Ειρήνης δείχνοντας υποστήριξη σε πρόσφυγες και μετανάστες στις δικές τους κοινότητες και αλλού.

«Το να εργαζόμαστε μαζί, το να επιδιώκουμε να ξεπεράσουμε τις διαφορές και το να υποστηρίζουμε ο ένας τον άλλο, είναι υποχρεώσεις για ανθρώπους της πίστεως και εργαλεία προώθησης της πίστεως όταν υπάρχει αμφιβολία, αγάπης όπου υπάρχει μίσος και ελπίδας για να ξεπεραστεί η απελπισία.» (Απόσπασμα Κοινής Δήλωσης για την Επανάληψη των Ειρηνευτικών Συνομιλιών 26.4.14).

 

 

 

“Bölgemizde sayıları giderek artan mülteciler, her gün hayatlarını riske atıyorlar, düşmanlıklarla, toplum tarafından retle ve ölümle karşılaşıyorlar.

En içten merhamet duygularımız ve dualarımızla onların yanındayız."

(Her Türlü Saldırı Biçimine, Terörizm ve Şiddete Karşı Kıbrıs’ın Dini Liderlerinin Ortak Açıklamasından Alıntı - 24.11.15)

 

2017 Uluslararası Barış Günü’nün teması olan “Hep Birlikte Barış İçin: Herkes için Saygı, Güvenlik ve İtibar” dünya çapında mültecilere ve göçmenlere destek göstermek için insanları harekete geçirip onları angaje etmeye odaklanmaktadır.

Kıbrıs’ın Dini Liderleri, 2015 yılında yaptıkları ortak açıklamada, bölgede sayıları giderek artan mültecilerin içinde bulundukları zorlu durumu ele almış ve her gün canlarını riske atan, düşmanlıklarla ve ölümle karşı karşıya kalan bu kişiler için derin bir merhamet duyduklarını ve dualarını eksik etmediklerini yinelemişlerdir: “Bölgemizde ve ötesinde masum sivillere karşı sayıları giderek artan ve çocukların, kadınların ve yaşlıların mağdur olduğu korkunç şiddet vakalarını görmekten dehşete kapılıyoruz.”

 

Kıbrıs Barış Sürecinde Dini Yol Ofisi (RTCYPP), Birleşmiş Milletler’in Herkes İçin Saygı, Güvenlik ve İtibar kampanyasına katılmakta, 2014 yılında Kıbrıs dini liderlerinin tarihe geçen ilk açıklamalarındaki ifadeleri yinelemekte ve Kıbrıs’taki tüm inanç topluluklarını çok daha fazla öğrenip, kendi topluluklarında ve başka topluluklarda mültecilere ve göçmenlere destek gösterme doğrultusundaki Barış Günü çağrısına angaje etmektedir.

“Birlikte çalışmak, farklılıklarımızın üstesinden gelmeye çabalamak ve birbirimizi desteklemek, inançlı kişiler için birer yükümlülük olup, şüphe olan noktada inancı, nefret olan yerde aşkı ve umutsuzluk olan yerde umudu teşvik etmenin araçlarıdır.” (Barış Görüşmelerinin Yeniden Başlamasına Dair Ortak Açıklamadan Alıntı, 26.4.2014)

© Office of RTCYPP 2017

 info@religioustrack.com

Home for Cooperation, UN Buffer Zone

Nicosia, Cyprus

“Growing numbers of refugees from our region are risking their lives daily, facing hostilities, rejection and death. We are with them in deep compassion and prayer.”

(Extract from the Joint Statement of the Religious Leaders of Cyprus, Against All Forms of Attacks, Terrorism and Violence - 24.11.15)