Kıbrıs’ Dini Liderlerinin Açıklaması

Kadınlara ve Kız Çocuklarına Yönelik Karşı Her Türlü Şiddeti Kınıyoruz

8 Mart 2017

Biz, İsveç Büyükelçiliği himayesi altında Kıbrıs Barış Sürecinde Dini Yol çerçevesinde bir araya gelen Rum Ortodoks, Müslüman, Ermeni Ortodoks, Maronit ve Latin Katolik olmak üzere Kıbrıs’ın beş ana inanç topluluğunun dini liderleri olarak, kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddetin Kıbrıs’ta kadına karşı ayrımcılığın en yaygın göstergelerinden biri olmaya devam etmesinden dolayı son derece endişeliyiz. Bu kapsamda ekonomik, psikolojik, cinsel ve fiziksel şiddet yer alıyor.

 

Kadına karşı şiddetin, her türlü yaştan, dinden ve etnik arka plandan gelen kadınları ve kız çocuklarını etkilediğini üzüntüyle tespit ediyoruz. Şiddet, kadınların itibarını ve saygınlığını zedelemekte aileler, topluluklar ve toplumlar üzerinde ciddi sonuçlara neden olmakta kadınların ve kız çocuklarının yaşantıları üzerinde yıkıcı etkiler doğurmaktadır. Bu durum devam ettiği sürece, dünya, eşitlik, kalkınma ve barışa yönelik gerçek bir ilerleme kaydetme iddiasında bulunamaz.

 

Kadın ve erkeklerin, Allah'ın nazarında eşit değere sahip olduğu yönündeki ortak inancımızı vurgularız. Hıristiyanlık ve İslam, kadına karşı şiddeti kınamaktadır. Kadınlara ve kız çocuklarına karşı şiddet, her ne şekilde olursa olsun, Allah'ın iradesiyle çelişir ve O’nun nazarında tasvip edilmez.

 

Dini liderlerin, kadınlara ve kız çocuklarına karşı şiddet de dahil olmak üzere her yerde ve her türlü biçimde şiddete karşı birlik olmalarının sadece bir sorumluluk değil, aynı zamanda dini bir yükümlülük de olduğuna kuvvetle inanıyoruz.

 

Dolayısıyla, Kıbrıs’ın Hıristiyan ve Müslüman dini liderleri olarak:

 

Kadınlara ve kız çocuklarına karşı işlenen şiddeti kesinlikle kınıyor ve bu mesajı her bir inanç topluluğu ve toplumun bütünüyle paylaşma taahhüdünde bulunuyoruz.

 

Kadınlara ve kız çocuklarına yönelik herhangi bir türde şiddeti haklı çıkarmaya dönük olarak dinin suistimal edilmesini kategorik olarak reddediyor ve onlara karşı her türlü şiddete karşı tek ses olduğumuzu ifade ediyoruz.

 

Onların ruhsal ve fiziksel sağlıklarına ve saygınlıklarına kavuşmaları için dua ediyor ve şiddet mağduru tüm kadınlara ve kız çocuklarına elimizi uzatıyoruz.

 

Kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddetin varlığının kabul edilip kınanmasını ve bu konunun üstesinden gelebilecek kurum ve yasal çerçeveler kurulmasını sağlama sözü veriyoruz. Bu bağlamda, Kıbrıs’ta kadınlara ve kız çocuklarına karşı şiddeti sonlandırmak için devlet ve sivil toplum ortaklarıyla birlikte çalışmayı taahhüt ediyoruz.

 

 

Original Statement | Greek Translation

© Office of RTCYPP 2017

 info@religioustrack.com

Home for Cooperation, UN Buffer Zone

Nicosia, Cyprus